پناهجو

مراکز افتتاح شده

لیست مراکز تجاری افتتاح شده

 

دلایل این نوع نام گذاری

مجتمع های تجاری مشاورین املاک (دیجیتالی) همگی با برند و نام پناه جو افتتاح گردیده است اما برای بخش های داخلی آن و معرفی بهتر آن نام یکی از شهدا را بعنوان نام سردر مراکز تجاری برگزیده ایم هدف از این کار اعتبار بخشیدن بیشتر به نام شهدای 8 سال جنگ تحمیلی و یاداوری فداکاری این افراد است.

ثبت ملک در پناهجو